SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Sürdürülebilirlik, üretimin ve ürün oluşumunun her aşamasında çevreye, topluma ve ekonomiye olumsuz etkinin azaltılmasını ilke edinen bütüncül bir yaklaşımdır. Çevreye, insana ve tüm canlılara duyarlı üretim, sürdürülebilirlik anlayışımızın gereğidir. Sürdürülebilirlik ürünü mükemmele yakın koruyan, çevresel etkiyi en aza indiren ambalaj çözümlerinin tedariği ve kullanılmasında çok önem arz eder. Oyuncak, ambalaj ve standlarımız büyük oranda yeniden kullanılabilir, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmektedir. Yakın gelecekte tamamını geri dönüştürülebilir ve kompostlanabilir hale getirmeyi hedeflemekteyiz. Ambalajlarımızın gelişim süreçlerinde ve planlamasında, üretilen atık miktarını en aza indirirken tüketici güvenliğini, ürünlerin kalitesini ve tazeliğini en iyi şekilde elde etmeyi amaçlayan ‘5N Stratejisi’ni benimsiyoruz.

Ambalajın gıda güvenliğindeki önemi

Gıda ambalajının esas fonksiyonu gıdayı bulaşanlara karşı korumak olmakla birlikte, ambalaj maddesi doğru seçilmediği takdirde gıda kimyasal maddelerle bulaşabilmektedir. Ambalaj malzemesinden gıdaya kimyasal madde geçişi gıda güvenliği ve kalitesi açısından olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. O nedenle ürünlerimizde kullandığımız malzemeleri büyük bir özenle seçip kontrolden geçirerek tüketiciye ulaştırıyoruz. Kuruluşumuzdan beri sağlıklı, güvenilir, doğayla dost, dönüştürülebilir ve sürdürülebilir ambalaj ve hammadde kullanımı başta gelen ilkelerimizdendir.

Bu nedenle ambalaj, özellikle gıda sektöründe çok önemli görevler üstlenmiş durumdadır. Ürünü; çarpma, ıslanma, zedelenme gibi fiziksel etkilerden korur. Ürünün tüketiciye en ekonomik yolla ulaşmasını sağlar, depolama kolaylığı yaratır. Üzerinde taşıdığı bilgilerle tüketiciye seçim, kullanım kolaylığı ve bilinç aktarır.

Ambalajda firma içi taahhüt hedeflerimize ulaşmak için odaklandığımız konular

Çevresel, ekonomik ve toplumsal alanlarda bugünü ve geleceği güvence altına almak için tüketicilere geri dönüşüm konusunda sorumluluk bilinci aşılamak.

Küresel ortaklıklar aracılığıyla geri dönüşüm altyapısı gelişiminin hızlandırılmasını desteklemek, geri dönüştürülmesi zor malzemeler için çözümler geliştirmek ve ambalaj atıklarını bir kaynak olarak kullanmak için işbirliği yapmak.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Sürdürülebilirlik, üretimin ve ürün oluşumunun her aşamasında çevreye, topluma ve ekonomiye olumsuz etkinin azaltılmasını ilke edinen bütüncül bir yaklaşımdır. Çevreye, insana ve tüm canlılara duyarlı üretim, sürdürülebilirlik anlayışımızın gereğidir. Sürdürülebilirlik ürünü mükemmele yakın koruyan, çevresel etkiyi en aza indiren ambalaj çözümlerinin tedariği ve kullanılmasında çok önem arz eder. Oyuncak, ambalaj ve standlarımız büyük oranda yeniden kullanılabilir, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmektedir. Yakın gelecekte tamamını geri dönüştürülebilir ve kompostlanabilir hale getirmeyi hedeflemekteyiz. Ambalajlarımızın gelişim süreçlerinde ve planlamasında, üretilen atık miktarını en aza indirirken tüketici güvenliğini, ürünlerin kalitesini ve tazeliğini en iyi şekilde elde etmeyi amaçlayan ‘5N Stratejisi’ni benimsiyoruz.

Ambalajın gıda güvenliğindeki önemi

Gıda ambalajının esas fonksiyonu gıdayı bulaşanlara karşı korumak olmakla birlikte, ambalaj maddesi doğru seçilmediği takdirde gıda kimyasal maddelerle bulaşabilmektedir. Ambalaj malzemesinden gıdaya kimyasal madde geçişi gıda güvenliği ve kalitesi açısından olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. O nedenle ürünlerimizde kullandığımız malzemeleri büyük bir özenle seçip kontrolden geçirerek tüketiciye ulaştırıyoruz. Kuruluşumuzdan beri sağlıklı, güvenilir, doğayla dost, dönüştürülebilir ve sürdürülebilir ambalaj ve hammadde kullanımı başta gelen ilkelerimizdendir.

Bu nedenle ambalaj, özellikle gıda sektöründe çok önemli görevler üstlenmiş durumdadır. Ürünü; çarpma, ıslanma, zedelenme gibi fiziksel etkilerden korur. Ürünün tüketiciye en ekonomik yolla ulaşmasını sağlar, depolama kolaylığı yaratır. Üzerinde taşıdığı bilgilerle tüketiciye seçim, kullanım kolaylığı ve bilinç aktarır.

Ambalajda firma içi taahhüt hedeflerimize ulaşmak için odaklandığımız konular

Çevresel, ekonomik ve toplumsal alanlarda bugünü ve geleceği güvence altına almak için tüketicilere geri dönüşüm konusunda sorumluluk bilinci aşılamak.

Küresel ortaklıklar aracılığıyla geri dönüşüm altyapısı gelişiminin hızlandırılmasını desteklemek, geri dönüştürülmesi zor malzemeler için çözümler geliştirmek ve ambalaj atıklarını bir kaynak olarak kullanmak için işbirliği yapmak